تقدیر و تشکر از مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، سرکار خانم دکتر رمضانی

تقدیر و تشکر از مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، سرکار خانم دکتر رمضانی

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه خانم دکتر لیلا رمضانی به عنوان مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.