دانشکده مهندسی زارعی و عمران روستایی

انتخاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

انتخاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

۰۲ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۴ اطلاعیه ها
رئیس دانشگاه دکتر سید عطاء‌اله سیادت، طی حکمی سرکار خانم دکتر معصومه فروزانی را به عنوان مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده مهندسی و زراعی دانشگاه به مدت دو سال انتخاب نمودند.
انتخاب مدیر گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

انتخاب مدیر گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

۰۲ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۳ اطلاعیه ها
رئیس دانشگاه دکتر سید عطاء‌اله سیادت، طی حکمی جناب آقای دکتر مجید رهنما را به عنوان مدیر گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده مهندسی و زراعی دانشگاه به مدت دو سال انتخاب نمودند.