اخبار و رویدادها

انتصاب دکتر مسعود برادران به عنوان دبیر علمی اولین همایش ملی کارآفرینی و کشاورزی با رویکرد آموزش عالی
انتصاب دکتر مسعود برادران به عنوان دبیر علمی اولین همایش ملی کارآفرینی و کشاورزی با رویکرد آموزش عالی

رئیس دانشگاه دکتر سید عطاء‌اله سیادت، طی ابلاغی دکتر مسعود برادران را به عنوان دبیر علمی "اولین همایش ملی کارآفرینی و کشاورزی با رویکرد آموزش عالی" منصوب نمودند.