اخبار و رویدادها

افتتاح دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی و ۱۵ پروژه عمرانی
افتتاح دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی و ۱۵ پروژه عمرانی
طی مراسمی با حضور دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام محترم وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی، ساختمان جدید دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی و ۱۵ پروژه عمرانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان افتتاح گردید.