شهادت سربازان دلیر اسلام: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد (۱۳۴۴)

تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال