شهادت سربازان دلیر اسلام: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد (۱۳۴۴)

تاریخ برگزاری:۲۶ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال