شروع ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تاریخ برگزاری : ۲۹ دی ۱۳۹۷ تقویم آموزشی