شروع انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۹ لغایت ۱۱ دی

تاریخ برگزاری:۰۹ دی ۱۳۹۷ تقویم آموزشی