پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی (۱۳۵۷ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ رویدادهای سال