قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (۱۳۵۶ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ رویدادهای سال