ولادت حضرت امام علی علیه السلام (۲۳ سال قبل از هجرت) - آغاز البیض (اعتکاف)

تاریخ برگزاری : ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ رویدادهای سال