قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (۱۳۵۶ ه ش)

تاریخ برگزاری:۲۹ بهمن ۱۳۹۶ رویدادهای سال