روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار- روز بزرگداشت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی (۱۳۶۰ ه ش)

تاریخ برگزاری:۲۴ آبان ۱۳۹۶ رویدادهای سال