جلسه کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۷ کد : ۱۲۴۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۱۰
جلسه کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و ارتقای کیفیت مؤلفه‌های درون‌دادی، فرآیندی و برون‌دادی مؤسسه و اجرای فرآیند نظارت و ارزیابی بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، پشتیبانی و اجرائی مؤسسه، جلسه کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه امروز رأس ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات ساختمان مدیریت دانشگاه با حضور اعضای محترم برگزار گردید.

در این جلسه دبیر هر یک از کارگروه‌های تخصصی با نظرسنجی از اعضای هر کارگروه انتخاب گردید.

دبیر کارگروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سعید محمدزاده، دبیر کارگروه پژوهشی و فناوری جناب آقای دکتر منصور غنیان، دبیر کارگروه فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی جناب آقای دکتر افشین مرزبان و همچنین دبیر کارگروه امور مدیریت و پشتیبانی جناب آقای دکتر عبدالرضا سیاهپوش انتخاب شدند.

در این جلسه مقرر شد گزارش همکاری کارگروه‌ها در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه، طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه، همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن و همچنین تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت کیفی و کمی مؤسسه در قالب جلسه تخصصی کارگروه‌ها تدوین گردد و در جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ارائه گردد.

همچنین در این جلسه، مقرر گردید شاخص‌های اختصاصی، سند راهبردی و نیز آیین‌نامه‌های اختصاصی حوزه عملکردی هر معاونت در اختیار اعضای کارگروه‌ها جهت هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی دانشگاه، قرار گیرد.


نظر شما :