فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری خدمات عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۰۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۸
فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری خدمات عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۱ رای

نظر شما :