فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری خدمات عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۰۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۳
فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری خدمات عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۲ رای

نظر شما :