اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری اردوی یک‌روزه فرهنگی- تفریحی دانشجویان دختر نوورود دانشگاه گالری

مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای دانشجویان دختر نو ورود (ورودی مهر 95) اردوی فرهنگی، توجیهی برگزار نمود. این اردو پنج‌شنبه 29 مهر ماه، در محل اردوگاه فرهنگی شهید رجایی شهرستان دزفول برگزار گردید.

ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه جناب آقای دکتر محمدرضا قربانی به عنوان رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

انتصاب نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی جناب آقای دکتر خلیل عالمی سعید را به عنوان نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب

تقدیر و تشکر

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر محمد حسین دانشور به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در کمیته انتشارات طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

انتصاب اعضای دانشجویی کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشجویان دانشگاه

دکتر سید عطاء‌اله سیادت رئیس دانشگاه، طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای‌ اعضای دانشجویی کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان را منصوب نمودند

ادامه مطلب