اطلاعیه ها

فراخوان آگهی مزایده محلی نخلستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در نظر دارد هر دو نخلستان خود به انضمام نخل های موجود در محوطه دانشگاه و نخل های موجود در ورودی مزرعه را از طریق مزایده محلی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه مطلب

ثبت نام وام‌های دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی کلیه وام‌های دانشجویی (اعم از روزانه، نوبت دوم و ویژه دکتری) می‌رساند جهت ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از تاریخ ۹۵/۹/۲۵ لغایت ۹۵/۱۱/۱۰ از طریق پورتال دانشجویی در سیستم فاز ۲ صندوق رفاه اقدام نمایند.

ادامه مطلب