اخبار دانشگاه

انتصاب اعضای کارگروه‌های تخصصی تولیدات گیاهی، علوم دامی، خاکشناسی و اقتصاد و ترویج و آموزش کشاورزی

آقایان دکتر سید عطاء‌اله سیادت، دکتر جمال فیاضی، دکتر بیژن خلیلی مقدم و دکتر بهمن خسروی‌پور به ترتیب به عنوان "اعضای کارگروه های تخصصی تولیدات گیاهی، علوم دامی، خاکشناسی و اقتصاد و ترویج کشاورزی" منصوب شدند.

ادامه مطلب