اخبار دانشگاه

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی)

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی)

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۹ ساعت ۱۰ در محل تالار حافظ دانشگاه برگزار می‌گردد. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می‌شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.

ادامه مطلب