اخبار دانشگاه

تقدیر و تشکر از دکتر صالح طباطبایی وکیلی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه و انتصاب ایشان به عنوان رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر صالح طباطبایی وکیلی به عنوان معاون مالی و اداری دانشگاه، ایشان را به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه منصوب نمودند.

ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از دکتر علیرضا شافعی‌نیا به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و انتصاب ایشان به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت با توجه به انتصاب دکتر علیرضا شافعی‌نیا به عنوان معاون مالی و اداری دانشگاه، از تلاش‌های صادقانه و خدمات ارزنده ایشان، در زمان تصدی سمت مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

ابقاء مهندس محمدرضا ابطحی‌فروشانی به عنوان مدیر گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه تا پایان سال ۹۶

جناب آقای مهندس محمدرضا ابطحی‌فروشانی تا پایان سال ۹۶ در سمت خود به عنوان مدیر گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه، ابقاء گردیدند.

ادامه مطلب