فارغ التحصیلان

  • فارغ‌التحصیلان ۱۳۵۰-۱۳۴۰ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان: جهت عضویت در گروه فارغ التحصیلان ۱۳۵۰-۱۳۴۰ بر روی لینک https://t.me/joinchat/AAAAAArECkzVTZONgJud8Q کلیک نمایید.
  • فارغ‌التحصیلان دهه ۱۳۶۰-۱۳۵۰: جهت عضویت در گروه فارغ التحصیلان دهه ۱۳۶۰-۱۳۵۰ بر روی لینک https://t.me/joinchat/AAAAAAtTrD88vuxvgsaOwQ کلیک نمائید.
  • فارغ‌التحصیلان دهه ۱۳۷۰-۱۳۶۰: جهت عضویت در گروه فارغ التحصیلان دهه ۱۳۷۰-۱۳۶۰ بر روی لینک https://t.me/joinchat/AAAAAAtgS0HiScn1IHgkJw کلیک نمائید.
  • فارغ‌التحصیلان دهه ۱۳۸۰-۱۳۷۰: جهت عضویت در گروه فارغ التحصیلان دهه ۱۳۸۰-۱۳۷۰ بر روی لینک https://t.me/joinchat/AAAAAAm2wP-7qOW9DPgyqw کلیک نمائید.