شورای دانشگاه

 

 

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست‌های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه‌کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی‌ها
  • بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آن‌ها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد

ترکیب شورای دانشگاه:

شورای دانشگاه از رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پژوهشی و فناوری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، عضو منتخب رئیس دانشگاه و دبیر شورای دانشگاه تشکیل شده است.

اعضای شورای دانشگاه عبارتند از:

 

دکتر سید عطاءاله سیادت

رئیس دانشگاه

1508920322-.jpg

دکتر علیرضا شافعی‌نیا

معاون اداری- مالی دانشگاه

1508920350-.jpg

دکتر بهمن خسروی‌پور

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

1508920384-.jpg

دکتر احمد کوچک زاده

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

1508920400-.jpg

دکتر عباس عبدشاهی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1508920463-untitled-1.jpg

دکتر مجید رهنما

رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

دکتر صالح طباطبایی وکیلی

رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

1508920490-2.jpg

دکتر بیژن خلیلی مقدم

رئیس دانشکده کشاورزی

1508920508-.jpg

حجت‌الاسلام و المسلمین علی جولای‌مفرد مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر محمدامین مهرنیا

عضو منتخب رئیس دانشگاه

 

دکتر علی رجب‌پور عضو منتخب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر وحید کشاورز توحید عضو منتخب شورای پژوهشی دانشگاه
دکتر منصور غنیان عضو منتخب رئیس دانشگاه
دکتر محمد معظمی عضو شورای دانشگاه
دکتر محمدرضا صالحی سلمی دبیر شورای دانشگاه