شورای دانشگاه

 

 

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست‌های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه‌کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی‌ها
  • بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آن‌ها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد

ترکیب شورای دانشگاه:

شورای دانشگاه از رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پژوهشی و فناوری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، عضو منتخب رئیس دانشگاه و دبیر شورای دانشگاه تشکیل شده است.

اعضای شورای دانشگاه عبارتند از:

 

دکتر سید عطاءاله سیادت

رئیس دانشگاه

1508920322-.jpg

دکتر علیرضا شافعی‌نیا

معاون اداری- مالی دانشگاه

1508920350-.jpg

دکتر بهمن خسروی‌پور

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

1508920384-.jpg

دکتر احمد کوچک زاده

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

1508920400-.jpg

دکتر عباس عبدشاهی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1508920463-untitled-1.jpg

دکتر محمدامین آسودار

رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

1508920476-.jpg

دکتر صالح طباطبایی وکیلی

رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

1508920490-2.jpg

دکتر بیژن خلیلی مقدم

رئیس دانشکده کشاورزی

1508920508-.jpg

حجت‌الاسلام و المسلمین علی جولای‌مفرد مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر حبیب‌اله نادیان قمشه

عضو منتخب رئیس دانشگاه

1508920527-.jpg

دکتر علی رجب‌پور عضو منتخب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر منصور غنیان عضو منتخب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه
دکتر محمدرضا صالحی سلمی دبیر شورای دانشگاه