اخبار پژوهشی

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع و ارجاعات علمی در نوشته های علمی با نرم افزار مندلی

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع و ارجاعات علمی در نوشته های علمی با نرم افزار مندلی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۷ اخبار پژوهشی
کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع و ارجاعات علمی در نوشته های علمی با نرم افزار مندلی با همکاری مدیریت امور پژوهشی دانشگاه برگزار می گردد.
انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

۲۰ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۷ اخبار پژوهشی
جناب آقای دکتر منصور غنیان به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه هیأت علمی و مهندس رضا پسندیده در حوزه دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۹۵ انتخاب شدند.