مدیر تربیت بدنی

مدیر اداره تربیت بدنی

مهندس عباس سلیمانی

مرتبه علمی

کارشناس ارشد

رشته

 

پست الکترونیکی

 

شماره تماس

۰۶۱۳۶۵۲۲۱۱۰

دورنگار

 

 


 

سوابق اجرایی:

۱- مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۸۵- ادامه دارد.

۲- مسئول دفتر مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۸۸ -ادامه دارد.

۳- مشاور ورزشی دانشجویان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۸۸ -ادامه دارد.

۴- دبیر اجرایی شورای عالی ورزش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۸۵ -ادامه دارد.

۵- عضو شورای فرهنگی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۸۹-۸۸.

۶- سرپرست اردوهای ورزشی دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۸۵- ادامه دارد.

۷- سرپرست کل تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیاد از سال ۸۵ -ادامه دارد.

۸- دبیرکل اجرایی چهار دوره مسابقات کشوری (فوتسال- بسکتبال- بدمینتون- تنیس روی میز) به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۹۰-۸۵.

۹- دبیر کمیته ورزش کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۹۲ ادامه دارد.

۱۰- مدیر اجرایی طرح کارآفرینی جهاد دانشگاهی استان ایلام در تابستان ۸۷ سال.

۱۱- سرپرست تیم ورزشی هیئت رئیسه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان جهت حضور در اولین گردهمایی فرهنگی-ورزشی هیئت رئیسه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد ۹۱-۹۰.

۱۲- دبیرکل اجرایی جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی از سال ۱۳۸۵ (هیجده دوره) ادامه دارد.

۱۳- دبیر اجرایی چهار کارگاه آموزشی ورزشی (فیزیولوزی بدن، حرکت درمانی و...)ویژه دانشجویان و اساتید ۹۰-۸۶

۱۴- سرپرست چهار دوره کوهپیمایی ویژه اساتید دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۹۰– ۸۵.

۱۵- مدیر اجرایی جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (۸ دوره) از سال ۸۵ ادامه دارد.

افتخارات آموزشی:

۱- کارشناس آموزشی ورزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

۲- کسب بیش از ۱۲۰ مدال رنگارنگ (طلا، نقره، برنز) در مسابقات دانشجویان استانی، کشوری و المپادها (مقام های اول کشتی فرنگی، سوم کشتی آزاد پسران، اول دو و میدانی، دوم دو و میدانی، سوم دو و میدانی، دوم آمادگی جسمانی دختران، دوم آمادگی جسمانی پسران، اول دو و میدانی المپیاد پسران، سوم المپیاد کشوری و... در سالهای ۸۵ تا کنون.

۳- کسب ۱۵ کاپ قهرمانی در مسابقات دانشجویان استانی، منطقه ای و کشوری در سالهای ۸۵ –ادامه دارد.

۴- کارت مربیگری آمادگی جسمانی، مربیگری والیبال، داوری والیبال، دوره کوهنوردی.

۵- مربیگری والیبال دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۸۵- ۸۶.

سوابق علمی:

۲- تألیف مقالات در ارتباط با فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، روانشناسی ورزشی از سال ۸۵ – ادامه دارد.